Black Jack

Podobné hře „oko“. Každá karta má svou hodnotu. Hráč se snaží přiblížit součtu svých karet k hranici  21, ale nesmí tuto hodnotu překročit.

Všichni hrají pouze proti krupiérovi. Hráč  svým rozhodnutím „vzít či nevzít kartu“ ovlivňuje průběh hry.

Podrobně zde:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Blackjack

Kartu nebo stačí?

Kartu nebo stačí?

Už mám 21? Už mám 21?

Jde vyhrát i se 13kou... Zase přes?!